Misiunea școlii

Școala – în parteneriat cu comunitatea locală – își propune să ofere șanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor, indiferent de starea materială și religie, promovând identificarea și dezvoltarea abilităților și capacităților fiecărui elev, pentru a fi capabili să se adapteze unei societăți europene prin formarea unor comportamente și atitudini responsabile față de ei și față de comunitate.

Urmărim ca școala noastră să devină o unitate model în educarea tinerei generații, să mențină ștacheta unei școli ca adevărat lăcaș de cultură unde se formează tineri cu o pregătire temeinica, ridicată, performantă în unele domenii.

Viziunea școlii

    • să faciliteze dezvoltarea individuală a fiecărui copil;
    • să creeze un climat de muncă și de învățare care să fie stimulativ pentru toți copiii;
    • să dea sens încrederii și aspirațiilor lor, pe termen lung, de creștere și dezvoltare;
    • să furnizeze părinților siguranța că preșcolarii și școlarii trăiesc și muncesc într-un cadru sigur, invață să coopereze liber cu alții și sunt pregătiți pentru o formare permanentă personală;
    • să ofere comunității modele de tineri apți să se integreze cu succes în sistemul de învățământ liceal și în viața comunității.